Νέες συνεργασίες με νέα και ποιοτικά προϊόντα:

Bake Hellas ΑΒΕΕ (www.bakehellas.gr)

Chocotime ABEE (www.chocotime.gr)

Organic 3S ΕΠΕ (www.organic-greece.com)