Με τη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη στις τεχνολογίες εκτύπωσης προσφέρουμε νέες λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τόσο στη χρήση όσο και την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων συσκευασίας.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πλήρως κατάλληλα για τρόφιμα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της Ε.Ε. (μελάνια χαμηλής μετανάστευσης και οσμής σε BOPP/Διαφανές, Επιμεταλλωμένο, Ματ, Περλέ, PP, PE, PET, CPP, ALU, PAP film σε όλο το εύρος πάχους).