Η άριστη ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας διασφαλίζεται από τα Διεθνή Πρότυπα στις διαδικασίες παραγωγής για:

  • τις εκτυπώσεις εύκαμπτων υλικών συσκευασίας ISO 9001:2015
  • τις εφαρμογές φωτισμού LED ISO/IES 27001:2013, ISO 14001:2004

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της Ε.Ε. Τα μελάνια είναι χαμηλής μετανάστευσης και οσμής, πλήρως κατάλληλα για τρόφιμα.